Het grondwerk vormt de fundering voor uw tuin of bestrating. Voor alle voorkomende grondwerkzaamheden kunt u terecht bij uw-stratenmaker.

Wij onderscheiden ons door:

  • Een breed assortiment graafmachines
  • Vakkennis
  • Ervaren medewerkers


Uw-Stratenmaker kan de volgende grondwerkzaamheden voor u uitvoeren:

  • Grondverbetering toepassen
  • Uitgraven en leggen van grondkabels
  • Bomen en struiken uitgraven
  • Uitgraven van opritten en terrassen

De fundering van uw bestrating

Om de fundering ten behoeve van de bestrating vakkundig voor te bereiden, wordt als eerste de tuinaarde afgegraven en terzijde opgeslagen, zodat deze later weer kan worden gebruikt. De grondlaag die zich onder de tuinaarde bevindt, dient vervolgens zodanig te worden voorbereid dat deze vorstvrij en voldoende draagkrachtig is. Hierbij moet de grond in de meeste gevallen worden geëgaliseerd en verdicht. Vervolgens wordt een fundering aangebracht. De sterkte hiervan hangt af van de hoogte van de naastgelegen grond in verhouding tot de hoogte het afgewerkte klinkeroppervlak. De fundering dient als egalisatie laag(opvulling) van hoogteverschillen en ter verdeling van de belasting. Voor dit doel wordt gekozen voor een mengsel van grof grind, dat in lagen wordt aangebracht en verdicht. De totale dikte bedraagt ongeveer 50 cm. De mate van inklinken van stortmateriaal, zoals het hier getoonde grindmengsel, bedraagt ca. 33% van het uiteindelijke volume. Bij grofkorrelig stortmateriaal letten we erop dat de korrelgrootte naar boven toe afneemt en dat de verschillende lagen min of meer even dik zijn. Op deze manier worden latere verzakkingen voorkomen. Aldus uitgevlakt en per laag verdicht, wordt met het aangebrachte grindmengsel een voldoende draagkrachtige fundering gemaakt.

De dragende laag van uw bestrating

Binnen de gesloten omranding wordt een dragende laag aangebracht. Deze dragende laag dient tenminste 6 cm dik te zijn en uit materiaal van verschillende korrelgrootte van 0-10 mm te bestaan. De dragende laag heeft de taak de uitgeoefende belasting zodanig te verdelen dat deze door de eronder liggende lagen en de fundering kunnen worden opgevangen. De dragende laag dient verder waterdoorlatend te zijn, die door de voegen van de bestrating naar binnen sijpelt, af te kunnen voeren. Het steenslagmengsel wordt laag voor laag onder een afschot van 1,5-2% verdicht.

  • Vraag vrijblijvende offerte aan

  • veel gestelde vragen