Uw-stratenmaker

Voordelen van asfalt op je oprit


Een oprit asfalteren met gietasfalt biedt tal van voordelen:

zeer lange houdbaarheid
hoge veerkracht, vooral op opritten met veel verkeer
laag onderhoud
kan visueel iets aantrekkelijker worden gemaakt met chips
snelle erectie
niet onkruidgevoelig
lichte sneeuwruiming
eenvoudige en grondige reiniging mogelijk, bladeren verwijderen is eenvoudig
Naast al deze voordelen zijn er natuurlijk ook enkele mogelijke nadelen te bedenken.

Visueel vaak minder aantrekkelijk dan andere varianten bij het bezetten van de oprit
Over het algemeen minder ontwerpopties
hogere prijs bij opbouw
Gespecialiseerd bedrijf nodig voor installatie
complexere onderbouw nodig
het moet veel dieper worden uitgegraven dan bij andere oppervlaktevarianten
er moet een afvoerkanaal worden geïnstalleerd
Asfaltkosten
prijs verschillen
Het is moeilijk om een ​​globale schatting te geven van de kosten voor het aanleggen van asfalt. De hoogte van de kosten is sterk afhankelijk van de grootte van het gebied. Gespecialiseerde bedrijven rekenen de kosten voor het opzetten van de bouwplaats altijd mee in de totale kosten. Vooral op kleine gebieden hebben deze kosten vaak een onevenredige impact.

Bij het bekijken van de kosten is de hoge inspanning voor de onderbouw essentieel. Het bestaat uit verschillende lagen grind die professioneel moeten worden verdicht en veel dieper moeten worden uitgegraven dan bij andere opritverhardingsmaterialen. Dit zorgt ook voor kostenstijgingen in vergelijking met andere materialen.

Bovendien kunnen de aanbiedingen van individuele bedrijven nogal variëren, afhankelijk van de berekening van het individuele bedrijf.

Richtprijzen

Afhankelijk van de grootte en het type ontwerp kunt u kosten verwachten van rond de 25 – 35 euro per m² inclusief montage. Speciale uitvoeringen (asfaltverf, gekleurde coatings) maken het project echter al snel aanzienlijk duurder. De kosten voor de onderbouw moeten apart gedragen worden, vaak zijn er ook aparte kosten nodig voor het opzetten van de bouwplaats, voor loonkosten en machinekosten.

Medewerking aan de totstandkoming en uitvoering van het verkeersconcept

Meewerken aan de totstandkoming van gemeentelijke of regionale verkeersconcepten
Behoeftebeoordeling van projectaanvragen
Opzetten en definiëren van de projecten
prioriteitsrangschikkingen
Beheer van de ontwikkeling van het fietspadennet