Over ons

Projectmanagement en projectplanning

Basisonderzoeken


Definiëren van het projectconcept (projectstructuur, afbakening, organisatie)


Ontwikkeling van oplossingsbenaderingen (variantvergelijkingen, baten-kostenstudies, winstgevendheidsstudies)


Creatie van projecten (voorontwerp, indiening en bouwprojecten)


Optimalisatie van levenscycluskosten


Projectmanagement en -controlling


Contractbeheer voor diensten


Afhandelen van officiële procedures als vertegenwoordiger van de eigenaar


project documentatie


bouwmanagement

Aanbesteding en gunning van bouwkundige diensten

Vertegenwoordiging opdrachtgever richting opdrachtnemers
Lokaal bouwtoezicht (ÖBA)


Facturering en acceptatie van bouwwerkzaamheden


Opruimwerkzaamheden en reparaties na catastrofale gebeurtenissen
Bescherming van de belangen van de eigenaar

Behartigen van de belangen van het wegenonderhoudsbedrijf richting bewoners (bouwafstanden e.d.)

Behandeling van aanvragen voor bijzonder gebruik (toegangswegen, kabellegging, enz.)


Goedkeuring van gemeentelijke projecten op het gebied van provinciale wegen (bijv. trottoirs)


Beoordeling van bijzondere transporten
verkeersveiligheid